Geachte bezoeker

Welkom op mijn website. Ik ben reflexzonetherapeut. U kunt op mijn website allerlei informatie vinden over reflexzone en mijn praktijk.

 

Covid-19

Jouw gezondheid is voor mij belangrijk aangezien het Corona virus nog actief is.Er zijn  vanuit de beroepsorganisatie vragen en bepaalde regels opgesteld voor jouw en mijn veiligheid. Je wordt verzocht deze te lezen en te respecteren. Klik hier voor de vragenlijst.

De praktijkruimte is voorzien van een luchtzuiveringssysteem met nanoprotectfilter, die bacterien, virussen en allergenen uit de lucht filtert.

 

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

- Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.

- Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als ik gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het dossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar (zoals naam, adres, geboortedatum etc.) .